Cart 0
Denim shorts by Katrine Kjær

Denim shorts by Katrine Kjær

2.500

Recycled jeans

Handmade in Denmark